Integritetspolicy

Vår webbplatsadress är: https://avestamyntmuseum.se.

Avesta Myntmuseum värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid samlar in och hanterar personuppgifter ansvarsfullt och med din integritet i åtanke.

Här har vi sammanställt information som berör din integritet när du besöker vår bokningssida. Genom att göra en bokning, godkänner du nedanstående integritetspolicy.

Avesta Myntmuseum är ansvarig för de personuppgifter som du anförtror bokningssidan och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

Om vi t.ex. ska börja behandla dina personuppgifter för nya syften eller samla in fler uppgifter kommer du att få information om detta från oss. Den senaste versionen av informationen finns alltid publicerad här.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varför samlar vi in dem?

De uppgifter vi behandlar om dig är namn, e-postadress, mobilnummer, köphistorik, kundsegment, produktval, kundnummer, ordernummer,  och din kommunikation med oss. Vi samlar in personuppgifter direkt från dig när du genomför ett köp/bokning med oss.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera ditt köp på vår bokningssida, d.v.s. för att behandla dina beställningar, returer och reklamationer. Vi använder också dina personuppgifter för att skicka dig meddelanden om leveransstatus och för att hantera dina betalningar.

Vi använder dina personuppgifter för att hantera förfrågningar från dig t.ex. via e-post och sociala medier. Vi använder dina personuppgifter för att hantera garantiärenden och klagomål rörande produkter.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål eller andra ändamål till tredje part.

Hur länge behåller vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

För vår bokföring sparas personuppgifterna innevarande år plus sju år. För övriga rättsliga förpliktelser sparas personuppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

Vilka rättigheter har du över dina uppgifter?

Du har rätt att få en kopia på alla dina personuppgifter. Du har också rätt att få felaktiga och ofullständiga personuppgifter om dig själv rättade.

I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om det saknas laglig grund för behandlingen eller vi inte längre behöver personuppgifterna.